Tarieven

De volgende tarieven gelden voor 2022:

Uurtarief: euro 45,00

Kilometervergoeding: euro 0,35

inclusief reistijd, parkeerkosten en benzinekosten

ANWB routeplanner: kortste route

Koopzondag: uurtarief 150 procent

Werktijden tussen 9.00 uur en 18.00 uur met half uur pauze

Maximaal 24 uur per week per opdrachtgever

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21 procent BTW

Facturatie elke week met betalingstermijn van 30 dagen

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van toepassing.